ALMATEC System podwójnej membrany (kod B)

      Rozwiązanie spełniające wysokie wymogi bezpieczeństwa. Pojedyncza membrana została zastąpiona dwiema  membranami usytuowanymi równolegle. Komora barierowa miedzy nimi wykonana jest z przewodzącego Polietylenu i wypełniona cieczą nieprzewodzącą. Uszkodzenie membrany będącej w kontakcie z medium powoduje zmianę przewodności cieczy barierowej, jest wykrywane przez czujniki i sygnalizowane przez sterownik, który uruchamia alarm lub odłącza pompę.
 
 
Dokumentacja techniczno-ruchowa
E-serie-code-bs-bedienungsanleitung-1006.pdf 226 k
 
Broszury ogólne
EOM Barrier Chamber UE series.pdf 222 k
Conductivity-sensor-eng1.pdf 199 k
Wiring-datasheet-BS3.pdf 203 k