Technika WILDEN

Tabela odporności chemicznej

DTR pomp Wilden

Rysunki pomp Wilden

Jak odczytywać krzywą pracy pompy Wilden

Certyfikaty pomp Wilden

Pompy Wilden z certyfikatem ATEX

Rozdzielacze powietrza Wilden
Rozdzielacze WILDEN

Rozdzielacz Pro-Flo X

Rozdzielacz Wilden Pro-Flo

Rozdzielacz Turbo-Flo

Rozdzielacz Accu-Flo
Tabela odporności chemicznej

Przed doborem pompy membranowej prosimy o zapoznanie się z tabelą odporności chemicznej dla pomp pneumatycznych Wilden.

Tabela odporności chemicznej dla pomp membranowych Wilden została opracowana na podstawie danych opublikowanych przez dostawców materiałów i prób laboratoryjnych. Informacje te mogą się różnić od efektów praktycznych i nie mogą dawać pełnej gwarancji. Ponieważ temperatura pracy, stężenie roztworu, ich mieszanie, ciśnienie pracy, toksyczność i inne parametry mogą być inne za każdym razem. Firma Wilden stara się dokonywać testów uwzględniając różne warunki pracy pomp, ale nie może uwzględnić wszystkich możliwości. Dlatego też nie należy używać pomp Wilden przed ustaleniem dokładnego składu roztworów, parametrów podanych przez producenta i innych możliwych do ustalenia danych. Jeżeli określony roztwór nie jest uwzględniony w tej tabeli należy jego skład (i/lub oddziaływanie) ustalić z producentem.

Tabela odporności chemicznej dla pomp Wilden