SUNFLO
Odśrodkowe, jednostopniowe pompy wysokociśnieniowe
 
Wydajność do 125 m3/h
Wysokość podnoszenia do 1585 m
Zakres temperatur - 46oC …+ 177 oC
Lepkość medium do 10 cSt
Ciśnienie do 148 bar
Max. ciśnienie napływu 24 bar
Cząstki stałe do 400 µm