HMD KONTRO
Pompy metalowe ze sprzęgłem magnetycznym
   
Wydajności do 830 m3/h
Wysokość podnoszenia do 240 m
Zakres temperatur - 80oC …+ 450 oC
Lepkość medium do 200 cSt
Ciśnienie do 185 bar
Cząstki stałe do 5% o max. średnicy 150 µm
do 8% o max. średnicy 250 µm (z filtracją)