ANSIMAG
Pompy metalowe wyłożone ETFE, pompy ze sprzęgłem magnetycznym.
   
Wydajność do 400 m3/h
Wysokość podnoszenia do 150 m
Zakres temperatur - 84oC …+ 121 oC
Lepkość medium do 260 cSt
Ciśnienie do 24 bar
Mogą przesyłać media o zawartości cząstek stałych do 40%